Oblikovanje menija in svetlobne table Bar pri Križu ter izdelava logotipa B&B Dvorec

Oblikovanje CV-jev

Oblikovanje Logotipov

Oblikovanje Celostne grafične podobe podjetja

Barve so malenkost različne, saj je levi logotip namenjen spletni uporabi, leva tabla pa za print.

Oblikovanje koledarjev

Oblikovanje srečk